top of page

ROC Ter Aa College Kick Change promo


Inmiddels is Kick Change geïntegreerd in alle lagen van het Ter Aa College. In deze promo laten het Ter Aa zien hoe Kick Change werkt en wat het met je kan doen. Heel bijzonder hoe Kick Change zich stap voor stap nestelt in het onderwijs.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page