top of page

Visie

Weten wie je bent en wilt zijn

Het is belangrijk om je identiteit en authenticiteit te ontwikkelen. Je identiteit heeft te maken met de vragen: wie ben ik? wie wil ik zijn? Je authenticiteit heeft te maken met de vragen: wat past bij mij? waar sta ik voor? waar wil ik in mijn leven werkelijk voor gaan? Deze kennis over jezelf geeft je het houvast in jezelf, dat je nodig hebt om eigen keuzes te maken.

Eigen verantwoordelijkheid nemen heeft een nieuwe inhoud

Als je de tijd van nu vergelijkt met de tijd van ca. 30 jaar geleden kan je zien dat eigen verantwoordelijkheid nemen een andere inhoud heeft gekregen. We leven in de 21e eeuw, het informatietijdperk met alle gevolgen die daarbij horen. Eigen verantwoordelijkheid nemen vraagt om een nieuwe stijl. Eigen verantwoordelijkheid nemen, heeft nu te maken met eigen keuzes maken en je unieke bijdrage leveren. En vraagt om nieuwe vaardigheden in de omgang met jezelf en anderen.

Nieuwe stijl van nemen en geven

Een nieuwe stijl van eigen verantwoordelijkheid nemen, betekent ook een nieuwe stijl van verantwoordelijkheid geven. En juist daarom is Kick Change ontwikkeld voor volwassenen en jeugd van deze tijd. Met ‘het Spel van Samen opgroeien’ kunnen volwassenen en jeugd samen aan de slag met de nieuwe stijl van eigen

Uitgangspunt van de training

Het is belangrijk om je identiteit en authenticiteit te ontwikkelen. Je identiteit heeft te maken met de vragen: wie ben ik? wie wil ik zijn? Je authenticiteit heeft te maken met de vragen: wat past bij mij? waar sta ik voor? waar wil ik in mijn leven werkelijk voor gaan? Deze kennis over jezelf geeft je het houvast in jezelf, dat je nodig hebt om eigen keuzes te maken.

 

  • Je bent goed zoals je bent, met alles erop en eraan. Je bent de optelsom van alles wat je in je leven hebt ervaren en geleerd. Het kan zijn dat je het geloof dat je goed bent, ergens onderweg bent kwijtgeraakt. Het kan ook zijn dat je gewoonten of gedrag hebt opgelopen, waar je zelf niet blij mee bent. Dat is oké. Kick Change geeft je grip op jezelf, je gedrag en je leven. Met Kick Change kan je ervoor kiezen om gewoonten waar je last van hebt, los te laten en jezelf te verder te ontwikkelen. 

  • Ieder mens is belangrijk en uniek. Jij ook! Ieder mens heeft een unieke bijdrage aan onze samenleving. En ieder mens heeft zijn eigen wijsheid, eigen aardigheden en eigen verzameling van talenten, waarmee hij zijn unieke bijdrage vorm en inhoud geeft.

Kick Change training

  • laat zien en ervaren hoe je in deze tijd eigen verantwoordelijkheid neemt voor je unieke bijdrage

  • is een praktische training (fysiek & mentaal: sterk lichaam, sterke geest) voor volwassenen en jeugd, die een nieuwe kijk geeft op eigen verantwoordelijkheid nemen én geven

  • reikt je vaardigheden aan, waarmee je grip krijgt op je zelfbeeld, emoties, communicatie en eigen keuzes

  • laat met ‘het Spel van Samen opgroeien’ zien en ervaren dat jeugd en volwassenen van elkaar kunnen leren en met plezier en wederzijds respect kunnen samenwerken tijdens de fase van opgroeien, opvoeden en onderwijs

bottom of page