top of page

Sport en boodschap

Jij bent de regisseur van je leven & je toekomst

Eigen onderzoek van FUTURE 2030 heeft aangetoond dat eigen verantwoordelijkheid nemen de laatste decennia een nieuwe inhoud heeft gekregen en bovendien:

Kinderen ontwikkelen zich door afkijken en nadoen!
Ouders, docenten en andere opvoeders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie!

Eigen verantwoordelijkheid nemen ‘nieuwe stijl’ vraagt om ontwikkelen van vaardigheden. De jeugd van deze tijd vraagt om een eigentijdse begeleiding op dit gebied. Tijd voor ‘opvoeders’ om te onderzoeken of training nodig is op het gebied van de nieuwe vaardigheden, de eigen voorbeeldfunctie en wijze van begeleiding.

In antwoord op de behoefte van jeugd aan een eigentijds voorbeeld en begeleiding en de daarbijbehorende training van volwassenen heeft FUTURE 2030 Kick Change training voor ouders en docenten ontwikkeld, die kan worden ingezet, onder het motto:

‘Jeugd, Ouders & Docenten; Partner in Opgroeien, Opvoeden en Onderwijs’

Opleiding Kink Change Basic
Opleiding Kink Change Basic
bottom of page